Ik heb Theo leren kennen na aanbeveling van een collega.
In samenspraak met mijn werkgever wilde ik erachter komen waarom ik
mensen bereik zoals ik doe. De nasmaak van wat projecten met mij doen is
bij sommigen niet altijd een prettige.
Theo werd mij aangeraden op basis van gelijkwaardigheid; op basis van mijn persoonlijkheid moest een dito persoonlijkheid tegenover mij gezet worden.
Nou, dat is Theo wel toevertrouwd.
Ik heb in een half jaar 9 keer met Theo gesproken.
Los van de methodiek, management drives in kaart brengen / Theo’s
prikkelende en stimulerende reacties, beschouwingen en opdrachten,
leverde het mij de benodigde energie, kracht en ambitie op.
Dankzij de wijze waarop Theo de gesprekken omkaderde, vond ik zelf de
antwoorden en oplossingen. Theo gaf deze ‘slechts’ een hanteerbare
naam en functie. Muurtjes, speelveld, voorbereiding, oefening, fouten maken,
eigen regie bepalen en nemen.
In mijn vernieuwde benadering van mensen en taken merk ik vooruitgang.
Theo heeft mij handvatten aangereikt om met eigen bewustzijn uitdagingen
te zien, te benaderen en tot een succes te maken.

Theo is een uitermate prettige maar ook directe coach.
Hij prikkelt, stimuleert en raakt, maar vanuit een positieve benadering
waar je baat bij hebt.”

Communicatieadviseur