“Als manager van de Centrale Bibliotheek van Rotterdam heb ik in december
2009 Theo Mak gevraagd om de reorganisatie van een afdeling per 1 juli 2010
te realiseren.

Theo heeft zich zeer snel ingelezen en een bijzonder vakkundige analyse gemaakt.
Hij gaf voortdurend pro-actief en to the point terugkoppeling, waardoor ik heldere
keuzes kon maken.

De medewerkers werden continue door Theo betrokken bij het proces, op een respectvolle wijze en gericht op het vinden van oplossingen (goed luisterend
vermogen).De planning van het project is daarbij goed bewaakt.
De aanvankelijke scepsis bij de medewerkers van de afdeling heeft hij weten om
te draaien. Theo gaf en vroeg daarbij betrokkenheid.
Zijn wijze van communiceren (duidelijk – ook als het gaat om voorstellen die niet corresponderen met de wensen van de medewerkers – en warm) heeft respect afgedwongen bij zowel de leidinggevende als de medewerkers van de afdeling.

Theo kwam met heldere voorstellen in de richting van de opdrachtgever.
Het MT sprak met veel waardering over de manier waarop de opdracht is
uitgevoerd en de inhoud van de voorstellen.

De implementatie van de besluiten is tijdig en op de juiste wijze begeleid
door Theo Mak. Het resultaat van het project was dat de afdeling is opgeheven, verschillende onderdelen op een andere wijze zijn georganiseerd (volledige
outsource), en andere onderdelen elders in de organisatie zijn ondergebracht.

Ook heeft Theo het plaatsingsproces begeleid en daarbij toegezien op de juiste
wijze van uitvoering. Het project is tijdig “opgeleverd”.

Ik ben onder de indruk van de wijze waarop Theo Mak de opdracht heeft
uitgevoerd. Vakbekwaam, mensgericht, oplossingsgericht, “to the point”,
tijdig en met een heldere en warme communicatie in alle richtingen.

Ik kan Theo Mak “warm” aanbevelen.”

Directeur Centrale Bibliotheek

Rotterdam