Privacystatement


Zoden aan de Dijk Beheer BV Zoden aan de Dijk Beheer BV, gevestigd aan Molendijk 150
2931 SG Krimpen aan de Lek, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:


Molendijk 150
2931 SG Krimpen aan de Lek
+31641732790
www.zodenaandedijk.nl


T.D.A. Mak is de Functionaris Gegevensbescherming van Zoden aan de Dijk Beheer BV
Hij/zij is te bereiken via informatie@zodenaandedijk.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken


Zoden aan de Dijk Beheer BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind
je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
    

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders
of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo
te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
informatie@zodenaandedijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Zoden aan de Dijk Beheer BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren


Geautomatiseerde besluitvorming


Zoden aan de Dijk Beheer BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde
verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s
of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zoden aan
de Dijk Beheer BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Zoden aan de Dijk Beheer BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig
is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens, personalia, adres, enzovoort > Bewaartermijn 10 jaar


Delen van persoonsgegevens met derden


Zoden aan de Dijk Beheer BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Zoden aan de Dijk Beheer BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies
door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Zoden aan de Dijk Beheer BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van
jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde
organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je
toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
informatie@zodenaandedijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door
jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te
sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op jouw verzoek . Zoden aan de Dijk Beheer BV wil je er tevens op wijzen
dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit PersoonsgegevensHoe wij persoonsgegevens beveiligen


Zoden aan de Dijk Beheer BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op via informatie@zodenaandedijk.nl.

Het contactformulier op deze website maakt gebruik van ReCAPTCHA, een dienst van Google. Hierop zijn het privacy statement en de voorwaarden van Google van toepassing.