Interim Management

In sommige situaties heeft u behoefte aan specifieke kennis, deskundigheid of een onafhankelijke benadering.
Denk aan de implementatie van een veranderingstraject, de reorganisatie van een unit, de aansturing van een project of de tijdelijke invulling van een vacature.
In dergelijke gevallen kunnen wij voor een bepaalde tijd als interim manager optreden.
Wij beschikken over veel ervaring in het leiden en begeleiden van veranderingen binnen organisaties.
Van ontwerp tot implementatie, van organisatiemodel tot gedragsverandering.
Onze werkwijze is effectief en transparant, de focus gericht op het doel dat we willen bereiken mèt en met behulp van mensen.
Want een verandering is pas effectief als mensen zelf veranderen.

Zoden aan de Dijk heeft ervaring in de financiële wereld en bij de overheid op het gebied van verandermanagement, procesmanagement, contract- en leveranciersmanagement.
Ook het begeleiden en coachen van het management hierin behoort tot onze competenties.
Wij fungeren als klankbord en laten u in de spiegel kijken zodat u uw managementstijl in de praktijk kunt verbeteren.