Coaching

Visie op Coaching

Theo Mak is coach bij Zoden aan de Dijk.

De visie van Theo op coachen:

“Coachen is voor mij het middel om mensen hun volledig potentieel te laten gebruiken.
Een belangrijk uitgangspunt is mensen zicht laten krijgen op bewust én onbewust denken en verbaal en non-verbaal communiceren.
Dit zelfinzicht biedt nieuwe handelingsmogelijkheden.
Zelfinzicht is per definitie confronterend.
Op een uitdagende manier kunnen mensen effectief bewust worden gemaakt van eigen functioneren. Door de uitdaging is het effect dieper en sneller.
Ik vind dat mensen altijd tot meer in staat zijn.
De coachee heeft een eigen vraag maar tegelijk ook zelf de oplossing.
Het is mijn overtuiging dat zodra de coachee een vraagstelling heeft, de oplossing er dus ook is. Hij of zij moet hem alleen maar gaan zien en toepassen.
Mijn taak is het creëren van ruimte voor inzicht en ontwikkeling.
Beter functioneren zal het gevolg zijn.”

Nieuwsgierig geworden?

Neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.

Er zijn veel situaties denkbaar waarin u behoefte heeft aan begeleiding:

 • u staat regelmatig voor dilemma’s en moeilijke beslissingen
 • u wilt effectiever zijn in uw werk, kunnen optreden met meer met overtuigingskracht, conflicten bevredigend oplossen, in staat zijn om lastige gesprekken te voeren
 • u ervaart problemen in uw werk, de communicatie met collega’s loopt niet goed, u worstelt met de aanpak van een probleem
 • u wilt een betere balans tussen werk en privé
 • u wilt groeien en zoekt daarbij een steuntje in de rug
 • u vindt het moeilijk om uw eigen wensen en belemmeringen te ontdekken omdat de situatie al jaren onveranderd is

Werkwijze

Zoden aan de Dijk helpt u het doel te bereiken dat u voor ogen heeft.
Dat kan alleen slagen als u zich er zelf voor inzet en bereid bent te veranderen.
Onze coaching bestaat uit korte, doelgerichte sessies waarin:

 • u inzicht krijgt in denkpatronen, drijfveren, (management)stijl en gedrag
 • u leert oude, niet effectieve patronen te (h)erkennen en los te laten
 • u nieuwe vaardigheden ontwikkelt die bij u passen en leert deze effectief toe te passen.

Zowel tijdens de sessies als daarbuiten zult u heel veel oefenen, want als je iets vaak doet wordt het iets van jezelf.
Kennismakingsgesprek
Elk coachingtraject begint met een gratis gesprek.
Daarin maken we wederzijds kennis en verkennen we uw vraag.
Als we na afloop besluiten een coachingtraject te starten krijgt u een offerte en een contract. Daarin leggen we vast wat het resultaat moet zijn, de globale werkwijze en de duur van het coachingtraject.

Mobiele coaching

Als u om bepaalde redenen liever niet wilt wachten tot de volgende afspraak kan mobiele coaching onderdeel van het traject zijn.
Denk aan situaties als het voorbereiden van een advies, een acuut probleem tussen een medewerker en een leidinggevende, een lastig gesprek dat binnen korte tijd moet plaatsvinden, een vergadering die moet worden voorbereid, afwegingen bij een beslissing enz. Soms kan de oplossing voor een probleem niet op zich laten wachten.
In dergelijke gevallen biedt Zoden aan de Dijk mobiele coaching.
Gericht advies op het moment dat u het nodig hebt via telefoon of e-mail: snel en effectief.
Deze dienst is beschikbaar voor alle cliënten met wie in ieder geval een kennismakingsgesprek is geweest.
Mobiele coaching werkt als volgt:

 • u koopt een aantal uren die vooraf betaald worden
  (mogelijk in blokken van 2 uur)
 • u krijgt een bevestiging waarna de coaching direct kan ingaan
 • wij registreren de bestede tijd, afgerond in kwartieren
 • u ontvangt iedere maand een e-mail waarin gemeld wordt hoeveel tijd u nog tegoed hebt.

Instrumenten

Om zicht te krijgen op de manier waarop mensen handelen, zowel individueel als in teamverband, is een aantal instrumenten beschikbaar. Zo kunnen wij als gecertificeerd trainer gebruik maken van MBTI en MD.

MBTI Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) is een meetinstrument op basis van persoonlijkheidstypologieën.
MBTI geeft een indicatie van gedragsvoorkeuren, niet van kennis of vaardigheden of gedrag zelf.
OPP® distribueert de MBTI®, het meest gebruikte persoonlijkheidsinstrument ter wereld. Het helpt organisaties om inzicht te krijgen in de persoonlijkheidsstijl van individuen en om onderlinge overeenkomsten en verschillen te waarderen.
MBTI kan ingezet worden

 • bij individuele coaching
 • bij ontwikkeltrajecten van teams
 • bij het ontwikkelen van leiderschap of
 • bij het doorvoeren van veranderingen binnen een organisatie.


® MBTI, het MBTI logo, Myers-Briggs Type Indicator en Myers-Briggs zijn geregistreerde handelsmerken van de Myers-Briggs Type Indicator Trust. OPP is the exclusieve Europese distributeur van de MBTI.

Management Drives (MD) is een methode om naar organisaties te kijken.
MD maakt snel en eenvoudig duidelijk hoe mensen en organisaties zich laten leiden door specifieke denkpatronen.
Inzicht in deze denkpatronen – die worden gemeten in de vorm van drijfveren – biedt vérgaande mogelijkheden.
De manier waarop een persoon of een organisatie functioneert is sterk afhankelijk van de drijfveren. Zij bepalen in hoge mate het gedrag, de waarnemingen, de motivatie om dingen wel of niet te doen, de zaken waarin wordt geïnvesteerd, de management- en besluitvormingsstijl.